Znaczniki podłogowe

Znaczniki podłogowe pełnią funkcje informacyjne i ostrzegawcze. Często służą do oznaczania obszarów w dowolnej przestrzeni roboczej oraz w miejscach publicznych. Znaczniki mają za zadanie poprawę bezpieczeństwa pracowników, na przykład dzięki wydzieleniu stanowisk pracy albo ciągów komunikacyjnych dla ludzi i pojazdów. Ciągi komunikacyjne wskazują jak należy poruszać się po konkretnym pomieszczeniu, na przykład po magazynie, gdzie odbywa się ruch wózków widłowych. Znaki pomogą we właściwy sposób oznaczyć punkty zborne, wyjścia ewakuacyjne, miejsca niebezpieczne. Znaczniki podłogowe mogą służyć do wyznaczania stref składowania maszyn, sprzętu i narzędzi albo załadunku i rozładunku towarów. Znaczniki podłogowe pomagają także oznaczyć miejsca niebezpieczne i zwrócić na nie uwagę pracowników, dostawców albo klientów. Mogą wskazywać niebezpieczne progi, nierówne stopnie schodów, wystające elementy, o które łatwo zawadzić albo krawędzie rampy przeładunkowej. Znaczniki podłogowe można zastosować w strefach publicznych, takich jak galerie handlowe, najczęściej do wyznaczania odstępów, na przykład w kolejce do kasy, albo kierunku przemieszczania się klientów. Znaczniki podłogowe oraz taśmy samoprzylepne ułatwiają utrzymanie porządku, usprawniają zachodzące w przedsiębiorstwach procesy, dzięki czemu poprawiają wydajność pracy. Pracodawca ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo zatrudnionych osób. Szczególnie wiele zagrożeń czyha na pracowników w zakładach przemysłowych, na hali produkcyjnej lub w magazynie. Doskonale widoczne oznaczenia mogą wyznaczyć trasę ruchu wózków widłowych i innych maszyn mogących stanowić zagrożenie przy najmniejszym braku uwagi. Znaczniki podłogowe znajdą też zastosowanie w specjalistycznych laboratoriach. Znacznik podłogowy pomoże w organizacji przestrzeni miejsca pracy. Zmniejsz liczbę wypadków w miejscu pracy dzięki znakom bezpieczeństwa na podłodze. Popraw zdrowie i bezpieczeństwo w pracy i upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest zgodne z przepisami BHP, umieszczając odpowiedni znak na podłodze, aby podkreślić każde potencjalne zagrożenie. Właściwy znak we właściwej lokalizacji może znacząco zmniejszyć ryzyko wypadków i obrażeń, zapewniając niezbędne ostrzeżenie lub komunikując pracownikom, jakie środki ochrony osobistej są niezbędne na danym obszarze. Nakazują założenie kasku, rękawic ochronnych albo odpowiedniego obuwia roboczego. Firma AJ Produkty ma wszystko, co potrzebne, aby zapewnić pracownikom bezpieczeństwo w pracy i ograniczyć uszkodzenia mechaniczne.

Symbole podłogowe - rodzaje

Oferujemy szeroki wybór znaków bezpieczeństwa magazynowego z ustandaryzowaną grafiką i kolorami, aby zapewnić odbiorcy szybką i czytelną informację oraz jasne instrukcje. Każdy duży, dobrze widoczny znak jest drukowany na spodniej stronie przezroczystej folii PVC, a następnie laminowany na tylnej powierzchni mocnym klejem, który nadaje się do trwałego mocowania nawet w wymagających obszarach. Nadaje się do stosowania na czystej, suchej, płaskiej powierzchni. Chociaż jest przeznaczony do użytku na podłodze, znak może być również w łatwy sposób przymocowany do ściany lub innej powierzchni. Łatwa instalacja jest niezaprzeczalnym atutem jaki posiada nasz znacznik podłogowy. Nasze produkty do oznaczanie są trwałe, dlatego oznakowanie będzie służyło przez długi czas.

Znaki i piktogramy informują o substancjach niebezpiecznych dla zdrowia, o wyjściach awaryjnych, o punktach zbornych w przypadku ewakuacji, o pożądanym kierunku ruchu pojazdów i ludzi, o umiejscowieniu sprzętu, na przykład defibrylatora lub apteczki, o konieczności wstępu na dany obszar jedynie w środkach ochrony osobistej, na przykład w kasku. Oznaczenia wpływają w znaczący sposób na podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych w wymagających miejscach pracy, na przykład na halach produkcyjnych i w wielkopowierzchniowych magazynach, gdzie muszą być wyznaczone liczne ciągi komunikacyjne dla pieszych i pojazdów. Standaryzacja sprawia, że znaczniki podłogowe i inne znaki są wszędzie takie same i dlatego są powszechnie zrozumiałe.

Gdzie powinno się używać znaków podłogowych?

Znaczniki podłogowe przydadzą się w wielu miejscach. Znaki ostrzegawcze na podłodze są zdecydowanie zalecane do stosowania w magazynach, fabrykach, zakładach produkcyjnych i innych obszarach przemysłowych, które stanowią zagrożenie dla personelu lub gości. Taśmy podłogowe mogą być używane do podświetlania chodników i sterowania ruchem, a także do oznaczania niebezpieczeństw i czynności zabronionych. Znaczniki podłogowe i ścienne informują o substancjach łatwopalnych, o śliskiej nawierzchni podłoża - ostrzegając o możliwości upadku, o gorącej powierzchni czy o możliwości porażenia prądem elektrycznym. Istnieje również wiele czynności niedopuszczalnych w określonych miejscach pracy. Znaki mogą zabraniać używania telefonów komórkowych w określonej lokalizacji, mogą zakazywać używania otwartego ognia czy po prostu zakazywać wstępu osobom nieupoważnionym. Znaczniki podłogowe są łatwe do umieszczenia i usunięcia, jeśli zajdzie taka potrzeba. Używanie znaczników podłogowych w połączeniu z innymi znakami BHP i odpowiednim sprzętem ochrony osobistej zapewni bezpieczeństwo pracownikom i zapewni zgodność warunków panujących w miejscu pracy z przepisami BHP. Znacznik podłogowy spowoduje, że wzrośnie samodyscyplina w miejscu pracy. Taśmy podłogowe i pozostałe znaki są nieocenioną pomocą w prawidłowym oznakowaniu podłogi i ścian.

Co oznaczają znaki BHP?

Określona została systematyka oznaczeń stosowanych w celach informacyjnych i ostrzegawczych. Istnieją cztery główne typy znaków bezpieczeństwa, z których każdy jest powiązany z innym kolorem. Kolory te są ujednolicone na całym świecie, dzięki czemu widząca je osoba może szybko i łatwo zinterpretować znaczenie znaku. CZERWONY: kolor czerwony jest używany, gdy znak czegoś zabrania, na przykład znak zakazu wjazdu lub zakazu palenia. ŻÓŁTY: kolor żółty służy do ostrzegania o bezpośrednich zagrożeniach, takich jak znaki niebezpieczeństwa lub komunikat Patrz pod nogi. ZIELONY: kolor zielony służy do oznaczania ciągów komunikacyjnych, punktów zbiórki podczas ewakuacji, wyjścia przeciwpożarowego lub do oznaczania sprzętu, takiego jak apteczka pierwszej pomocy albo defibrylator. NIEBIESKI: kolor niebieski oznacza obowiązkowe działania, które należy podjąć, szczególnie na placach budowy, w magazynach lub zakładach produkcyjnych, na przykład należy nosić obuwie i rękawice ochronne, okulary ochronne czy kask lub utrzymywać drzwi przeciwpożarowe zamknięte. W ofercie firmy AJ Produkty dostępne są wszystkie wyżej wymienione rodzaje znaków BHP. Możemy również dostarczyć znaki na zamówienie - dostosowane do specjalistycznych wymagań Twojej firmy.

Jeśli nie możesz znaleźć tego, czego szukasz, zadzwoń do naszego zespołu obsługi klienta lub porozmawiaj z nami online, aby omówić swoje potrzeby. Pomożemy wybrać odpowiednie znaczniki podłogowe i inne znaki do zastosowania w Twoim miejscu pracy. Odporne na ścieranie taśmy i znaki pomogą oznaczyć podłoże i powierzchnię ścian w prawidłowy sposób. Przyczynią się do zachowania porządku i wzrostu poziomu bezpieczeństwa w miejscu pracy.