Zrównoważony rozwój to nasz priorytet

Ważnym obszarem, na którym koncentrujemy się w AJ Produkty, jest strategia zrównoważonego rozwoju. Każdego dnia robimy kolejny krok w dobrym kierunku, zarówno w naszej działalności, jak i ofercie produktowej. Wiosną 2022 roku przeanalizowaliśmy i zaktualizowaliśmy najważniejsze obszary zrównoważonego rozwoju w organizacji. Analiza objęła naszą centralę, magazyny, fabryki i dostawców na terenie całej Europy.
Przednia okładka broszury dotyczącej raportu zrównoważonego rozwoju

Przeczytaj nasz pełny raport na temat zrównoważonego rozwoju za rok 2021

OTWÓRZ JAKO PDF

Kluczowe działania, które podejmujemy w naszej pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju:

  • Przejście na odnawialne źródła energii w całej organizacji.
  • Analiza cyklu życia naszych produktów i praca nad spełnieniem certyfikatów środowiskowych.
  • Poprawa współczynnika wypełnienia opakowań/palet zarówno dla przesyłek przychodzących, jak i wychodzących, dzięki czemu potrzeba mniej przesyłek.
  • Praca nad tym aby AJ Produkty były otwartym, integracyjnym i równym miejscem pracy.
  • Przeprowadzanie corocznych ankiet pracowniczych.
  • Kontynuacja prac nad certyfikacją i recertyfikacją spółek zależnych AJ zgodnie z systemami zarządzania jakością i środowiskiem ISO 9001 i ISO 14001.