Zrównoważony rozwój to nasz priorytet

Rośnie zapotrzebowanie na zrównoważone rozwiązania do wnętrz, mądre korzystanie z zasobów oraz poprawę ogólnego dobrostanu. Naszym celem jest oferowanie klientom produktów trwałych, z możliwością rozbudowy i recyklingu, tworząc jednocześnie zrównoważone łańcuchy dostaw i zmniejszając ilość odpadów.

Naturalnym rozwiązaniem dla nas jest myślenie zrównoważone — tworzenie lepszych środowisk pracy, w których ludzie mogą się rozwijać dla dobra planety i własnej stabilności finansowej.

Dzieci to nasza przyszłość

Dzieci zasługują na lepsze i zdrowsze życie. Stanowi to podstawę naszego zaangażowania społecznego, które koncentruje się przede wszystkim na pomocy dzieciom.

Zobacz więcej

Poznaj działania AJ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2022

Wiosną 2022 r. przeanalizowaliśmy i zaktualizowaliśmy kluczowe obszary zrównoważonego rozwoju w całej organizacji, w tym w biurach, magazynach, fabrykach i spółkach zależnych w całej Europie.

Otwórz jako plik PDF

Przednia okładka broszury zawierającej raport na temat zrównoważonego rozwoju