Regulamin

Regulamin

Obowiązuje od 01.03.2015r.


 

Prosimy o przemyślane zakupy. Towar zamawiany w relacjach B2B nie podlega zwrotowi, chyba że Sprzedawca wyrazi na to zgodę.

- Za konsumenta, przedsiębiorcę uprzywilejowanego uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

- Nabywca kupujący towary, które nie są bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością, ma prawo do odstąpienia od umowy, tak jak pozostali konsumenci.

- Na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego firma AJ Produkty zastrzega sobie prawo do wyłączenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi w relacjach B2B.

 

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zostaną Państwo poproszeni o podpisanie Oświadczenia.  Wzór Oświadczenia można pobrać w punkcie nr. 9 regulaminu. Podpisane Oświadczenie będzie warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji.

 

Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez AJ Produkty Sp. z o.o. z siedzibą w Redzikowie, Przemysłowa 8, oraz AJ Produkter z siedzibą Transportvägen 23, 302 30 Halmstad (Szwecja) w celu realizacji procesu sprzedaży.

 

1. Zakupy w AJ Produkty

 

Firma AJ Produkty przyjmuje zamówienia złożone poprzez: sklep internetowy, telefon,
e-mail, fax oraz drogą pocztową.

AJ Produkty to firma międzynarodowa z kapitałem szwedzkim. W naszym sklepie internetowym www.ajprodukty.pl możecie Państwo składać zamówienia na adresy pocztowe na terenie całej Polski. Jeśli są Państwo zainteresowani zakupami/dostawą do innych krajów, proszę odwiedzić www.ajgroup.com

Zastrzegamy sobie prawo do błędów typograficznych. Kolory produktów w katalogu i na stronie internetowej mogą odbiegać od rzeczywistości ze względów drukarsko-technicznych, ustawień komputera, karty graficznej, ustawień monitora itp.Potwierdzenie złożenia zamówienia

Kiedy zamówiony towar opuści magazyn centralny/siedzibę producenta, otrzymacie Państwo informację o dostawie towaru na adres e-mail. Informacje wysyłamy w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach 8:00-16:30. W przypadku zamówień składanych w piątki oraz dzień przed świętem/dniem ustawowo wolnym od pracy lub po godzinie 1:00, potwierdzenie zamówienia otrzymacie Państwo w najbliższym dniu roboczym. Do momentu zaksięgowania całej należności na koncie bankowym, zamówiony towar pozostaje własnością AJ Produkty.

Realizacja zamówienia zależy od stanów magazynowych w magazynie centralnym w Szwecji. Zastrzega się prawo do anulowania zamówienia w przypadku braku dostępności produktów. Zastrzega się także możliwość zmiany terminu dostawy, bądź dostawy częściowej wskutek wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego z tytułu następstw związanych z opóźnieniem w dostawie zamówionego towaru.

 

 

2. Ceny i formy płatności


Ceny
Ceny podajemy w złotówkach (PLN). Ceny nie zawierają podatku VAT (podatek od towarów i usług). W sklepie internetowym znajduje się przełącznik cen brutto/netto.

 

Ceny regularne są aktualne do odwołania. W przypadku katalogów specjalnych, ceny promocyjne obowiązują wyłącznie w okresie trwania kampanii.

Po otrzymaniu potwierdzenia złożenia zamówienia ceny mogą ulec zmianie wyłącznie z przyczyn ekonomicznych, niezależnych od AJ Produkty, np. zmian w wysokości podatków, wahań kursów walut etc., jak również z oczywistych błędów w wysokości cen podanych w ofercie.

Informujemy, że obowiązującymi cenami sprzedaży są ceny wskazane na stronie www.ajprodukty.pl.

 


Formy płatności
Jako firma, możecie Państwo wybrać opcję zapłaty na podstawie faktury we wszystkich kanałach sprzedaży. W przypadku odroczonej formy płatności, wykonamy zwyczajowe sprawdzenie zdolności kredytowej. Oznacza to, że w przypadku jej braku, możemy zażądać zapłaty z góry na podstawie faktury proforma. Nasza troska o środowisko powoduje, że faktury wysyłamy w wersji elektronicznej (plik pdf) na adres e-mail Klienta. Termin płatności faktury wynosi 14 dni. W przypadku braku zapłaty w terminie, zostaną naliczone odsetki ustawowe za opóźnienie. Przy zamówieniu w sklepie internetowym Klient może wybrać opcję płatności kartą (chronioną przez DIBS).

 

Przedpłata/Płatność z góry
Jeśli życzą sobie Państwo dokonać zapłaty za towar z góry, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta, który przyjmie zamówienie i przekaże wszystkie informacje niezbędne do dokonania płatności.

 

Bezpieczeństwo płatności

Płatności online zabezpiecza Danske Bank, przy pomocy serwisu dostarczanego przez DIBS (http://www.dibs.se/). Systemy DIBS są certyfikowane przez VISA i MasterCard w celu zapewnienia bezpiecznych transakcji płatniczych zgodnie z PCI DSS. Komunikacja między sklepem internetowym a bankiem jest prowadzona przez DIBS i szyfrowana przez SSL (Secure Sockets Layer). Płatności dokonywane są na bezpiecznej stronie z adresem rozpoczynającym się od https: // i kłódką w prawym dolnym rogu ekranu, co potwierdza, że dane są bezpieczne. W związku z tym, AJ Produkty Sp. z o.o. nie ma dostępu do danych karty i nie może rejestrować oraz przechowywać danych karty.

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat usług DIBS i bezpiecznych płatności, proszę odwiedzić http://help.dibs.se/ lub support@dibs.se albo zadzwonić pod numer +46 (0) 8 527 525 00.

 

 

3. Termin i koszt dostawy

 

Standardowy czas dostawy produktów do Klienta ze stanów magazynowych ( towar wysyłany jest z magazynu centralnego za Szwecji ) to ok. 5-10 dni roboczych liczonych od przyjęcia i potwierdzenia realizacji zamówienia. W przypadku przedpłaty na podstawie faktur proforma czas realizacji liczony jest od momentu zaksięgowania środków finansowych na koncie bankowym AJ Produkty.

Dostawy realizujemy w dni robocze między 7:00 a 16:00 i wyłącznie na adresy pocztowe (nie dostarczamy na adresy skrzynek pocztowych). Dostawy realizuje firma spedycyjna DB Schenker. Dostawy realizujemy według Incoterms 2010, na warunkach Delivery at Place (DAP).

 

Opłaty transportowe zależą od całkowitej wartości jednorazowego zamówienia. Koszt transportu doliczany jest jako usługa transportowa na dokumencie sprzedaży.

Przy zamówieniu na łączną kwotę powyżej 7 000,00 PLN netto koszt usługi transportowej po stronie AJ Produkty Sp. z o.o. Poniżej 7 000,00 PLN netto koszt dostawy wynosi 14% wartości zamówienia przy czym nie mniej niż 60zł netto.

 

W przypadku ograniczeń logistycznych wynikających z lokalizacji adresu dostawy koszty dodatkowe będą poniesione przez Zamawiającego.
Przez ograniczenia logistyczne  rozumie się:
- ograniczenia w tonażu
- ograniczenia w wysokości i szerokości pojazdu ( np. wysokość bramy wjazdowej)
- strefy wyłączone z ruchu kołowego
- ograniczenia wynikające z przepisów lokalnych.
 

 

Opóźnienia w dostawie z przyczyn dotyczących kupującego

Jeśli AJ Produkty nie będą w stanie dostarczyć towaru z powodów dotyczących Odbiorcy, Kupującego, zamówienie zostanie odesłane do firmy transportowej. Firma transportowa skontaktuje się z Klientem  Kupującym w celu ustalenia nowej daty dostawy. W takim przypadku, opłata transportowa zostanie naliczona ponownie.

W przypadku, gdy zamówienie nie zostanie dostarczone w ciągu 3 dni od pierwszej próby doręczenia, doliczony zostanie koszt przechowania towaru na terminalu w wysokości 50 PLN netto za każdy dzień do dnia doręczenia. Po upływie 5 dni, towar zostanie zwrócony do AJ Produkty.

 

W przypadku anulowania zamówienia  w trakcie dostawy z przyczyn leżących po stronie Kupującego firma AJ Produkty zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowych opłat transpotowych. 

 

 

Przed dostawą należy:

  • Upewnić się, że osoba uprawniona do odbioru towaru znajduje się pod adresem wskazanym jako adres dostawy
  • Powiadomić AJ Produkty, jeśli pod wskazanym adresem istnieją jakiekolwiek szczególne ograniczenia w ruchu pojazdów, fizyczne bariery lub inne problemy z dojazdem/dotarciem na miejsce
  • W przypadku większych przesyłek, konieczny może się okazać dostęp do wózka lub rampy podczas rozładunku. Prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta w celu ustalenia urządzeń niezbędnych do rozładunku
  • Rozważyć zamówienie usługi wniesienia towaru za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta, aby zminimalizować ewentualne ryzyko uszkodzenia i niedogodności związane z samodzielnym wnoszeniem przesyłek.

 


Dostawa
Kiedy zamówiony towar opuści magazyn centralny/siedzibę producenta, otrzymacie Państwo informację o dostawie towaru na adres e-mail. Zawiera ona numer listu przewozowego i link do strony firmy spedycyjnej, gdzie można śledzić przesyłkę.

 


 
Palety/przesyłki wielkogabarytowe

Dostawy są realizowane na adres zarejestrowany przy zamówieniu na warunkach DAP, w dni robocze (pon.-pt.) w godzinach 7:00-16:00. Firma transportowa nie ma obowiązku powiadamiania Odbiorcy o dostawie*. Jeśli osoba odpowiedzialna za odbiór towaru nie znajduje się pod wskazanym adresem, firma Schenker ponawia próbę doręczenia po uprzednim telefonicznym ustaleniu nowego terminu z Klientem. W takim przypadku opłata transportowa zostaje naliczona ponownie.

 *Patrz Usługi dodatkowe – Telefoniczne powiadomienie o dostawieOpóźnienie w dostawie
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw związanych z opóźnieniem w dostawie, nie wynikających z winy sprzedającego. W przypadku,, gdy terminy dostawy poszczególnych składowych zamówienia różnią się, zastrzegamy prawo dostawy częściowej zamówienia. Dostawy częściowe nie skutkują dodatkowymi kosztami po stronie Klienta.Szkody transportowe i błędna wysyłka towaru
Prosimy, aby w obecności kuriera sprawdzić przesyłkę, czy nie ma uszkodzeń zewnętrznych, np.: zerwanej folii, uszkodzonych rogów, naderwanej tektury. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń opakowań w momencie odbioru towaru klient jest zobowiązany do adnotacji na liście przewozowym. Należy zachować oraz sfotografować etykietę adresową oraz palety i pudła, w które spakowano towar.

Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki i w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do ewentualnych uszkodzeń towaru jest zobowiązany do adnotacji tego faktu na liście przewozowym i spisania protokołu szkodowego z kurierem dostarczającym towar.

Konieczność spisania protokołu wynika z prawa przewozowego:             
Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.

W przypadku otrzymania towaru innego niż zamówiony, lub gdy zamówienie jest niekompletne, należy zgłosić ten fakt do Działu Obsługi Klienta niezwłocznie w terminie 7 dni. Towar zgodny z zamówieniem zostanie wysłany niezwłocznie, opłata transportowa nie zostanie naliczona.

 

Force Majeure (Siła wyższa)

Firma AJ Produkty nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i opóźnienia z powodu uchwalenia praw/przepisów, działań rządu, mobilizacji, wojny, ograniczeń walutowych, przemian ustrojowych, awarii systemów informatycznych, błędów lub ograniczeń po stronie dostawców, strajków, lokautów, bojkotów, blokad lub innych podobnych okoliczności uniemożliwiających lub utrudniających działanie firmy w takim stopniu, że może kontynuować działalność wyłącznie przy niewspółmiernym nakładzie środków finansowych.


4. Usługi dodatkowe


Telefoniczne powiadomienie o dostawie

 

Jeśli potrzebują Państwo czasu na zaplanowanie i przygotowanie się na dostawę, zalecamy zamówienie specjalnej usługi telefonicznej z informacją o dostawie. Zamówienie usługi oznacza, że 1-3 dni przed planowaną dostawą, otrzymacie Państwo telefon z informacją o jej dokładnym terminie. Na potrzeby usługi, zostaną Państwo poproszeni o podanie aktualnego numeru telefonu, pod którym jesteście Państwo dostępni w dni robocze. Usługa powiadomienia o dostawie kosztuje 50 PLN netto i należy ją zadeklarować w momencie składania zamówienia.

 


Wniesienie towaru

Dostawy towaru od AJ Produkty realizujemy jako dostawy standardowe. Oznacza to, że nie obejmują wniesienia towaru. Jeśli zależy Państwu na wniesieniu towaru do wnętrza firmy/posesji, istnieje możliwość zorganizowania takiej usługi za dodatkową opłatą. Prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta, który udzieli informacji o kosztach.

 


Usługi montażowe

Jeśli potrzebują Państwo pomocy w montażu i instalacji produktów, AJ Produkty posiada kontakty z firmami montażowymi w całym kraju i pomoże zorganizować taką usługę. Informacji o usłudze i kosztach dodatkowych udziela Dział Obsługi Klienta.

 

 

5. Zwrot, gwarancja, reklamacje

Gwarancja zwrotu pieniędzy / Prawo zwrotu towaru / Gwarancja i reklamacje

Osobom fizycznym, nieprowadzącym działalności gospodarczej (sektor B2C) przysługuje prawo zwrotu towaru w nieprzekraczalnym terminie 14 dni - dotyczy standardowej oferty. Nie dotyczy klientów z sektora B2B. Nie dotyczy produktów wykonanych na specjalne zamówienie, o specjalnie dopasowanych wymiarach* i dużych zamówień**.

* Na przykład maty o specjalnych wymiarach
** Duże zamówienia składają się z wielu sztuk produktów tego samego rodzaju

Klient ma prawo do otwarcia opakowania i obejrzenia towaru jedynie w stopniu umożliwiającym ocenę satysfakcji z zakupu. Aby zwrot towaru był możliwy, produkt musi być w stanie nieużywanym oraz posiadać oryginalne opakowanie. Zwracany towar musi być również kompletny, tj. posiadać wszystkie części, akcesoria, instrukcje itp.

Jeśli chcą Państwo dokonać zwrotu całości lub części zamówienia, mają Państwo taką możliwość przy zachowaniu warunków ujętych w sekcji Zwrot towaru.

 

Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zwrot towaru
Podczas zwrotu ponoszą Państwo ryzyko uszkodzenia towaru podczas transportu do AJ Produkty. Należy upewnić się, że towar został bezpiecznie spakowany w oryginalne opakowanie. Zwracany towar musi być kompletny, czyli zawierać wszystkie akcesoria, instrukcje itp. Jest sprawdzany pod kątem uszkodzeń, zmian i przeróbek.

 

Jak zwrócić produkt?

W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru (pomyłka przy zakupie, niedopasowanie do potrzeb) należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta w celu ustalenia optymalnego sposobu zwrotu. Koszt zwrotu towaru obciąża dokonującego zwrotu.

W przypadku rezygnacji z zamówienia, które jest w trakcie realizacji do Państwa mogą zostać naliczone koszty manipulacyjne.

Dopuszczamy również zwrot osobisty do siedziby firmy w Redzikowie k. Słupska.Zwrot pieniędzy

Zwrot zostanie dokonany przelewem na podany przez Klienta numer rachunku bankowego, zwyczajowo w terminie 14 dni po otrzymaniu i przyjęciu zwrotu, chyba że stwierdzone zostaną wady dostarczonego towaru lub jego niekompletność.

 

Warunki gwarancji i reklamacje

Na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego firma AJ Produkty zastrzega sobie prawo do wyłączenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi w relacjach B2B. Celem AJ Produkty od zawsze było zapewnienie Klientom bezpiecznych zakupów. Dlatego zapewniamy minimum 7 lat gwarancji na całość asortymentu dla produktów zakupionych od 01.11.2021.

Gwarancja dotyczy wad fabrycznych towaru. Nie uwzględnia natomiast wad powstałych wskutek użytkowania towaru niezgodnie z przeznaczeniem oraz modyfikacji wyglądu i działania produktów. Przy zwrocie, towar jest sprawdzany pod kątem uszkodzeń, zmian i przeróbek.

W przypadku produktów zużywalnych, takich jak markery, taśmy itp. obowiązuje gwarancja producenta, zwykle krótsza niż 1 rok.

Reklamacje należy składać na piśmie. Termin rozpatrzenia reklamacji (usunięcie wady, wymiana towaru na wolny od wad) odbywa się w stosownym, możliwie najszybszym terminie.

 

 

6. Polityka prywatności

Polityka prywatności / Przetwarzanie danych do celów marketingowych

 

Na potrzeby zamówienia należy podać następujące dane: imię i nazwisko/nazwa firmy, numer NIP, adres, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego. Są to informacje niezbędne do dostawy towaru oraz rozpatrywania ewentualnych zwrotów i reklamacji.

 

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją treści regulaminu AJ Produkty.

Przekazane informacje są także wykorzystywane do celów analitycznych, tworzenia baz danych klientów oraz opracowywania strategii marketingowych i dla celów rozwojowych firmy, jak również do spełnienia wymagań prawnych względem firmy. Klient ma prawo do sprzeciwu wykorzystywania danych do celów marketingowych. W tym celu należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.

 

 

7. Cookies

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, usprawnienia procesów komunikacji, statystycznych, reklamowych oraz przystosowania ofert do Państwa indywidualnych potrzeb, wykorzystujemy informacje zapisane za pomocą plików Cookies (ciasteczka).

Pliki Cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera.
Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików Cookies.

Więcej informacji na temat plików Cookies i łączności elektronicznej, znajduje się na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

 

8. Warunki handlowe

Istnieje możliwość poza złożonym zamówieniem zawarcia z Kupującym odrębnej umowy sprzedaży/dostawy jeżeli taki wniosek złożony zostanie przez Kupującego w zamówieniu. Umowa przygotowywana jest pod indywidualnego Kupującego i zawiera ona postanowienia zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, które dotyczą konsumentów i Kupujących nie będących konsumentami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.


 W przypadku sporu przede wszystkim preferujemy ugodowe załatwienie sprawy mając na uwadze wizerunek naszej firmy jako rzetelnego przedsiębiorcy.


Jesteśmy członkami Szwedzkiego Towarzystwa Handlu Drogą Elektroniczną oraz Trygg E-handel. Wszystko po to, aby zapewnić Klientom maksimum bezpieczeństwa w relacjach handlowych z naszą firmą .

 

 

 

 

 

9. Protokół reklamacyjny


 

 

Protokół reklamacyjny do pobrania tutaj.

 

Oświadczenie o zakupie towaru na potrzeby działalności gospodarczej.

 

 

 

Dane kontaktowe: AJ Produkty Sp. z o.o.,
Redzikowo, ul. Przemysłowa 8,
76-200 Słupsk.
NIP:  5222478101 T
el. 22 862 38 76 adres email: aj@ajprodukty.pl 

 

Dział Obsługi Klienta

Telefon: 22 862 38 76 
Fax: 22 862 38 75
E-mail: aj@ajprodukty.pl

Na zapytania drogą mailową, odpowiedzi udzielamy w ciągu 48 godzin lub w najbliższym dniu roboczym (w przypadku zapytań przesłanych w dniach wolnych od pracy). 

Linia telefoniczna:  Poniedziałek – piątek: 8:00-16:00. 
Adres pocztowy: AJ Produkty Sp. z o.o., Redzikowo, ul. Przemysłowa 8, 76-200 Słupsk
Numer NIP: 5222478101