Polityka prywatności

Polityka Prywatności AJ Produkty

W AJ Produkty zawsze staramy się nawiązywać długoterminowe relacje z naszymi klientami i ich
pracownikami, jak również osobami, które kupują bezpośrednio od nas. W realizowaniu tego
przedsięwzięcia pomaga nam solidne zabezpieczanie danych i ich przetwarzania dzięki powszechnie
uznanym systemom informatycznym. Nasi klienci są dla nas najważniejsi, w związku z czym nigdy nie
dzielimy się informacjami o nich z innymi firmami.


Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób zbieramy i użytkujemy dane osobowe oraz w
jaki sposób możesz żądać dostępu do informacji, zmienić je lub usunąć. Naszym celem jest
utrzymanie naszych procesów i systemów informatycznych w zgodzie z nowym Ogólnym
Rozporządzeniem o Ochronie Danych ( GDPR) i Przepisami o Ochronie Danych mającymi prawne
zastosowanie w krajach członkowskich Unii Europejskiej na dzień 25 maja 2018.

Informacje o Kliencie, jakie informacje są gromadzone, w jaki sposób i dlaczego?

Jeśli kupujesz od nas w imieniu firmy, to podajesz swoje dane osobowe takie jak: imię i nazwisko,
adres mailowy, numer telefonu. Klient / osoba prywatna wskazuje również zazwyczaj swój adres
domowy.

Informacje te są wykorzystywane przez AJ Produkty przede wszystkim do zapewnienia dobrej obsługi
w trakcie realizacji zamówienia; przedstawienia naszego asortymentu, zamawiania, dostawy,
ewentualnych reklamacji / kwestii gwarancyjnych oraz rozwoju naszej oferty i procesów
informatycznych. W naszych kontaktach z Tobą dokumentujemy wszelką komunikację. Wszystkie
dialogi z Tobą, jako naszym klientem odbywają się telefonicznie, mailowo, na czacie, listownie,
twarzą w twarz jak również przez cyfrowe media.
Kto jest odpowiedzialny za zgromadzone dane osobowe?
Podmiotem odpowiedzialnym za zgromadzone dane osobowe jest AJ Produkty NIP 522-24-78-101,
Redzikowo, Przemysłowa 8 76-200 Słupsk. Dane mogą być przetwarzane przez nas lub jednego z
naszych partnerów.

Jakie dane są gromadzone, w jakich celach i jak długo są przechowywane?


Cel Przetwarzanie Kategoria danych osobowych
Obsługa zamówienia Dostawa (włączając w to
zawiadomienie o i kontakt
odnośnie dostawy)
Obsługa reklamacji i kwestii
związanych z gwarancją.
Firma:
Dane kontaktowe klienta
korporacyjnego takie jak: imię i
nazwisko odpowiedzialnego
pracownika, adres mailowy i
numer kontaktowy firmy.
Osoba prywatna:
Dane kontaktowe klienta
prywatnego takie jak: imię i
nazwisko, adres mailowy, adres i
numer telefonu.
Obsługa rezerwacji usługi Rezerwacja montażu i dostawy
do domu/klient bezpośrednio z
ulicy.
Firma:
Dane kontaktowe klienta
korporacyjnego takie jak: imię i
nazwisko odpowiedzialnego
pracownika, adres mailowy i
numer kontaktowy firmy.
Osoba prywatna:
Dane kontaktowe klienta
prywatnego takie jak: imię i
nazwisko, adres mailowy, adres i
numer telefonu.


Podstawa prawna: W celu zrealizowania umowy sprzedaży. Informacje są przechowywane i
przetwarzane zarówno na mocy wspierających regulacji wynikających z wiążącej umowy i/lub prawnie
uzasadnionego interesu.

Czas przechowywania: Dane kontaktowe Firmy / Klienta: Okres przechowywania danych zależy od
tego, jak często klienci robią u nas zakupy i od okresu gwarancyjnego na nasze produkty
( przynajmniej 3 lata – maksymalnie 30 lat). Dane kontaktowe Klienta są przechowywane przez okres
do 4 lat i następnie stają się anonimowe. Proces ten ma miejsce co miesiąc. Dane kontaktowe Klienta
starszego niż 4 lata z otwartym bilansem będą nieruszane i ponownie ocenione na okoliczność
anonimizacji następnego miesiąca.

Osoby prywatne: Dopóki nasze zobowiązanie w stosunku do Ciebie jako konsumenta nie wygaśnie a
zamówienie nie zostanie zrealizowane ( dostarczone, zapłacone, zwrócone a okres gwarancyjny
upłynie) i następnie przez okres maksymalnie 36 miesięcy.

Cel Przetwarzanie Kategoria danych osobowych
W celu prezentacji
asortymentu i
rekomendowanych
produktów, dostarczenia
inspiracji oraz innych
odpowiednich działań i
wiadomości.
W oparciu o dane, które
zebraliśmy (np.: historia
zakupów, wiek, płeć,
określone preferencje),
analizujemy dane, co może
skutkować przypisaniem Cię
do grupy klientów ( zwane
segmentem klientów lub
typem przemysłowym) lub
stworzeniem unikatowego
profilu. Wyniki z analizy są
podstawą do przedstawiania
Ci spersonalizowanych i
właściwych ofert. Informacje
są następnie wykorzystywane
jako podstawa tworzenia
różnych działań
marketingowych takich jak
reklamy cyfrowe, mailowe
we wszystkich mediach.
Imię i nazwisko, nazwa użytkownika, płeć.
Dane kontaktowe takie jak: adres, adres
mailowy, numer telefonu, miejsce
zamieszkania.

Historia Zakupów
Dane wygenerowane przez użytkownika
(np.: kliknięcia i historia odwiedzin na
naszej stronie i w mediach, które są w
bezpośrednim związku z naszymi
kanałami cyfrowymi takimi jak: Google,
Bing, Social Media, Digital Networking for
Ads, oraz nasze własne i zewnętrzne
ankiety konsumenckie.

Podstawa prawna: Uprawniony interes. Przetwarzanie jest niezbędne, by zrealizować nasz i klienta
uzasadniony interes odnośnie oceny, rozwoju i ulepszania naszej oferty, kanałów i systemów
informatycznych.
Prawny powód rozsyłania naszego newslettera. Informacje są przechowywane i przetwarzane na mocy
wiążącej umowy.

Czas przechowywania: Dane kontaktowe Firmy / Klienta: Okres przechowywania danych zależy od tego,
jak często klienci robią u nas zakupy i od okresu gwarancyjnego na nasze produkty ( przynajmniej 3 lata –
maksymalnie 30 lat). Dane kontaktowe Klienta są przechowywane przez okres do 4 lat i następnie stają się
anonimowe. Proces ten ma miejsce co miesiąc. Dane kontaktowe Klienta starszego niż 4 lata z otwartym
bilansem będą nieruszane i ponownie ocenione na okoliczność anonimizacji następnego miesiąca.

Osoby prywatne: Dopóki nasze zobowiązanie w stosunku do Ciebie jako konsumenta nie wygaśnie a
zamówienie nie zostanie zrealizowane ( dostarczone, zapłacone, zwrócone a okres gwarancyjny upłynie) i
następnie przez okres maksymalnie 36 miesięcy.

Cel Przetwarzanie Kategoria danych osobowych
W celu analizowania,
rozwijania i ulepszania naszych
produktów i usług, kanałów
analogowych i systemów
informatycznych.
Rozwijanie naszej strony
internetowej i jej funkcji,
takich jak: informacje
użytkownika, prezentacja
produktu i cechy powiązane z
na przykład moimi stronami.
Pomaga zapewnić procesy
logistyczne i prognozę
inwentarza. Sprzyja tworzeniu
wsparcia dla naszych
systemów informatycznych w
celu ogólnego polepszania
bezpieczeństwa naszych
klientów, dostawców i
partnerów. Sprzyja rozwijaniu
zakresu produktów. W oparciu
o zebrane dane ( np.: Historia
Zakupów, Wielkość Firmy,
Segment Klienta, Położenie
Geograficzne), sortujemy różne
typy przemysłowe. Następnie
dane są wykorzystywane do
wykonywania analiz rozwoju
biznesu.
Korespondencja i uwagi
odnośnie naszych usług i
produktów. Informacja
odnośnie sposobu
komunikowania się z nami.

Dane anonimowe:
(np.:, Historia Kliknięć i
Odwiedzin) – rozmowy
telefoniczne i na czacie Dane
techniczne związane z
użytkowanymi urządzeniami I
ich ustawieniami
(np.: Domena, Urządzenia,
ustawienia przeglądarki,
system operacyjny)
Podstawa prawna: Uprawniony interes. Przetwarzanie jest niezbędne, by zrealizować nasz i klienta
uzasadniony interes odnośnie oceny, rozwoju i ulepszania naszej oferty, kanałów i systemów
informatycznych.

Czas przechowywania: Dane kontaktowe Firmy / Klienta: Okres przechowywania danych zależy od
tego jak często klienci robią u nas zakupy i od okresu gwarancyjnego na nasze produkty
( przynajmniej 3 lata – maksymalnie 30 lat). Dane kontaktowe Klienta są przechowywane przez
okres do 4 lat i następnie stają się anonimowe. Proces ten ma miejsce co miesiąc. Dane
kontaktowe Klienta starszego niż 4 lata z otwartym bilansem będą nieruszane i ponownie ocenione
na okoliczność anonimizacji następnego miesiąca.

Osoby prywatne: Dopóki nasze zobowiązanie w stosunku do Ciebie jako konsumenta nie wygaśnie
a zamówienie nie zostanie zrealizowane ( dostarczone, zapłacone, zwrócone a okres gwarancyjny
upłynie) i następnie przez okres maksymalnie 36 miesięcy.

Jakie masz prawo dostępu do swoich danych, ich zmiany i/lub usunięcia swoich danych?

Ważne jest, byś miał dostęp do informacji, jakie posiadamy o Tobie i jeśli chciałbyś/ chciałabyś
dowiedzieć się na ten temat więcej, złóż podanie o tak zwany transkrypt.

Masz również prawo zażądać usunięcia swoich danych “Prawo do Usunięcia”. Dane kontaktowe
klientów korporacyjnych są sprawdzane i stają się anonimowe po 4 latach, jeśli w tym czasie nie
miała miejsca żadna transakcja. Osoby indywidualne ( informacje klienta) podlegają tym samym
procesom anonimizacji pod warunkiem, że wszelkie zobowiązania, zarówno ze strony klienta jak i
naszej, zostały wypełnione.

Jeśli życzysz sobie zmienić lub poprawić dane kontaktowe, lub wypisać się z kanałów komunikacji
marketingowej, takiej jak newsletter lub katalogi, możesz tego łatwo dokonać przez zakładki na
naszej stronie internetowej, przez newsletter, lub telefonicznie u obsługi klienta pod numerem
22 862 38 76 .
O polityce prywatności strony
Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie tylko dla tej strony internetowej a nie dla stron
internetowych stron trzecich. Strony, do których prowadzą linki znajdujące się na naszej stronie, mają
swoje własne wytyczne odnośnie polityki prywatności. Jako że podlinkowane strony nie są pod
kontrolą firmy AJ Produkty, nie możemy odpowiadać za treści znajdujące się na tych stronach.
W związku z tym powinieneś przeczytać politykę prywatności na stronie, którą odwiedzasz.

Jesteśmy członkami SvenskDistanshandel oraz Certyfikat Tryggehandel, który zawiera szereg
przepisów mających zapewnić klientowi bezpieczeństwo.

O java script ajprodukty.pl
AJprodukty.pl zawiera javascript. Jest to technika kodowania, wykorzystywana by umożliwić osobie
odwiedzającej stronę poruszanie się po niej tak łatwo i swobodnie, jak to możliwe. W skrócie,
javascript jest niezbędna do właściwego wyświetlania obrazków, dzięki czemu menu, formularze
i loginy na stronie będą działać płynnie, tak samo, jak odzyskiwanie i sortowanie informacji.

O ciasteczkach na ajprodukty.pl
Ciasteczko to mały plik tekstowy przechowywany na Twoim komputerze. Ciasteczka same w sobie nie
zawierają żadnych danych osobowych, takich jak adres mailowy lub Twoje imię, ale są
wykorzystywane, by uprościć Ci korzystanie z naszej strony. Nie wpływają one również w żaden
sposób na komputer. Są dwa typy ciasteczek. Jeden z nich nazywa się ciasteczka sesji. Działają w taki
sposób, że są tymczasowo przechowywane w pamięci twojego komputera, gdy przeglądasz stronę
i następnie usuwane, gdy zamykasz przeglądarkę.

Gdy przeglądasz ajprodukty.pl lub odwiedzasz adresy zawierające ajprodukty.pl używane są
ciasteczka sesji, na przykład w formularzach. Oznacza to, że twoje dane są tymczasowo zapisane, jeśli
je podałeś na jednej stronie a następnie strona jest zapisana. Dzięki temu rozwiązaniu nie musisz
wypełniać ponownie wszystkich rubryk / zadań.

Drugi typ ciasteczek jest przechowywany na Twoim komputerze przez długi okres czasu.
Wykorzystujemy go by ułatwić Ci odwiedzanie ajprodukty.pl. Oznacza to, że takie rzeczy jak koszyk,
zachowana lista produktów i ostatni login będą zachowane. Dzięki temu rozwiązaniu nie musisz ich
ponownie wprowadzać gdy kolejny raz korzystasz z naszej strony.

Nasze ciasteczka są również wykorzystywane do dostarczania rzetelnych statystyk odnośnie
przepływu gości, co pomoże nam nie tylko utrzymać, ale również polepszyć usługi, które oferujemy.
Strona internetowa AJ Produkty używa Google Analytics jako narzędzia analitycznego i Esales jako
rekomendowanego oprogramowania. Niniejsze usługi również wykorzystują ciasteczka.

Wykorzystujemy również ciasteczka, aby dopasować bardziej odpowiednie reklamy. Ciasteczka te są
sprawdzane przez strony trzecie, takie jak Google, DoubleClick i Facebook. Google oferuje wybór, jeśli
nie chcesz reklam: https://www.google.com/settings/ads.

W związku z powyższym, ciasteczka mają na celu ułatwienie funkcjonowania zarówno nam, jak i
naszym klientom. Korzystając z naszej strony internetowej będziesz musiał/ -a zaakceptować politykę
cookies klikając odpowiednie pole.
Z kim możemy podzielić się informacjami o Tobie?
Operatorzy Danych Osobowych. W przypadkach, w których konieczne jest oferowanie przez nas
usług, dzielimy się Twoimi danymi osobowymi z firmami, które są zwane naszymi asystentami danych
osobowych. Operator danych osobowych to firma, która przetwarza dane w naszym imieniu i zgodnie
z naszymi instrukcjami. Mamy operatorów danych osobowych, którzy pomagają nam w:
1) Transporcie (firmy logistyczne i spedycyjne).
2) Rozwiązania płatnicze (krótko-terminowe firmy, banki i inni dostawcy usług płatniczych).
3) Marketing (druk i dystrybucja, media społecznościowe, agencje medialne i reklamowe).
4) usługi informatyczne (firmy, które wykonują niezbędne działania, wsparcie techniczne i
konserwacja rozwiązań informatycznych).

Jeśli Twoje dane są przekazywane Operatorowi Danych osobowych to tylko w celach spójnych z tymi
dla których je zgromadzono ( na przykład w celu wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z
Umowy Sprzedaży lub Warunków Członkowstwa w Programie Lojalnościowym). Sprawdzamy
wszystkich Operatorów Danych Osobowych pod kątem zapewnienia przez nich odpowiedniego
bezpieczeństwa danych i ich poufności. Posiadamy pisemne umowy ze wszystkimi Operatorami, na
mocy których gwarantują oni bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych oraz zobowiązują
się do sprostania zarówno wymaganiom odnośnie bezpieczeństwa, jak również ograniczeniom i
wymaganiom związanym z międzynarodowym transferem danych osobowych.

Firmy, które są niezależne stają się odpowiedzialne. Dzielimy się również Twoimi danymi osobowymi
z niektórymi firmami, które są niezależnie, osobiście odpowiedzialne. To, że firma jest osobiście
odpowiedzialna oznacza, że nie kontrolujemy, jak informacja złożona tej firmie będzie traktowana.
Niezależni Operatorzy Danych Osobowych, którym przekazujemy dane to:
1) Agencje rządowe (policja, władze podatkowe lub inne organy) jeśli wymaga się tego od nas
prawem lub w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa.
2) Firmy zajmujące się ogólnym transportem spedycyjnym (firmy logistyczne i spedycyjne).
3) Firmy oferujące rozwiązania płatnicze (banki i inni dostawcy usług płatniczych).
Kiedy dane osobowe są udostępniane firmie, która jest niezależnie odpowiedzialną osobą,
zastosowanie ma polityka prywatności firmy i zarządzanie danymi osobowymi.

Gdzie przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Zawsze staramy się, aby dane osobowe klienta były przetwarzane w granicach Unii Europejskiej /
EOG i wszystkie nasze własne systemy znajdują się na terenie UE/EOG. Jednakże, w związku ze
wsparciem systemu, konserwacją i rozwojem możemy być zmuszeni przesłać Twoje dane do kraju
spoza UE wtedy, gdy udostępniamy dane klienta opiekunowi danych osobowych, albo samodzielnie,
albo przez podwykonawcę, który znajduje się lub przechowuje dane w kraju spoza UE. W takim
przypadku, strona ta może udostępniać informacje tylko zgodnie z celem.

Bez względu na kraj w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane, podejmujemy wszelkie rozsądnie
uzasadnione prawne, techniczne i organizacyjne środki w celu zapewnienia, że poziom ochrony jest
taki sam, jak w UE/EOG.

Jak Twoje dane osobowe są chronione?
Wykorzystujemy systemy informatyczne, aby chronić prywatność, integralność i dostęp do danych
osobowych klienta. W naszej organizacji osoby, które potrzebują przetwarzać dane, będą w stanie
wypełnić nasze zobowiązanie w stosunku do Ciebie, jako klienta, który ma do nich dostęp.

Jak mogę dowiedzieć się więcej o Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych i Inspektorat
Danych?
Inspektorat Danych jest odpowiedzialny za monitorowanie stosowania praw, a osoba, która uważa,
że firma niewłaściwie zarządza danymi, może złożyć skargę do Inspektoratu Danych.
Najnowsza wersja polityki prywatności jest zawsze dostępna na ajprodukty.pl.