Oznakowanie niebezpieczeństwa

Magazyn Airschoppen

Nasze realizacje: Oto jak stworzyliśmy nowy magazyn dla Airschoppen

Czytaj więcej

Znaki BHP i informacyjne do zastosowania w firmach

Dbałość o odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie miejsc pracy jest niezwykle ważnym obowiązkiem, który w ogromnej rzeszy przypadków może zapobiec niebezpiecznym wypadkom pracowników. W naszej ofercie znajdziecie Państwo różnorodne znaki bezpieczeństwa, w tym szeroki wybór piktogramów i tablic ostrzegawczych, znaków BHP, ewakuacyjnych oraz informacyjnych, których nie może zabraknąć w żadnym firmowym budynku. Wykonane są zgodnie z normami ISO są międzynarodowymi symbolami bezpieczeństwa. Znak może wskazywać kierunek ewakuacji, miejsca zbiórki, sposobu zachowania się czy dojścia do drzwi ewakuacyjnych. Mają zastosowanie zarówno w pomieszczeniach przeznaczonych dla pracowników, jak i dla klientów, pełniąc rolę dyskretnych, ale jednocześnie widocznych nakazów i zakazów dotyczących prawidłowego zachowania się w danej sytuacji i w danym miejscu w celu podniesienia swojego bezpieczeństwa. W sklepie internetowym AJ Produkty znajdziecie Państwo nowoczesne oznakowanie fotoluminescencyjne, znaki ewakuacyjne BHP, znaki zakazu w szkole, dotyczące sposobu pracy z danym urządzeniem oraz stosowania ochrony podczas wykonywania poszczególnych zadań. Każdy nasz znak to produkt najwyższej jakości.

Znaki ewakuacyjne i piktogramy

Sklep internetowy AJ Produkty posiada przygotowane na użytek firmowy znaki BHP prezentacja zarówno nakazu, jak i zakazu: konieczność używania kasków, ochrony na uszy i oczy, specjalnych rękawic ochronnych lub odpowiedniego obuwia. Mamy profesjonalne tabliczki znaków bezpieczeństwa, wskazujące na wyjścia ewakuacyjne znaki, ostrzeżenia przed promieniowaniem czy klasyczne tabliczki typu "stłuc, aby uzyskać dostęp w razie pożaru" umieszczane przy gaśnicach. W ofercie znajdują się także mniejsze piktogramy BHP o charakterze samoprzylepnych naklejek służące do oznaczania konkretnego nakazu, sprzętu ratowniczego i drogi ewakuacyjnej. Żółte jaskrawe tło informuje o zagrożeniach takich jak śliska podłoga, wózkach widłowych, materiałach łatwopalnych czy wysokim napięciu, dlatego znaki bezpieczeństwa tego typu są wręcz nieodzownie potrzebne w miejscach użyteczności publicznej, restauracjach, korytarzach firmowych, holach, recepcjach i poczekalniach. Wiele znaków bezpieczeństwa z naszej oferty ma też zastosowanie w budynkach przemysłowych, np. te wskazujące na substancje latwopalne albo sposób korzystania ze sprzętu firmowego, maszyn, pojazdów i urządzeń w odpowiednim zabezpieczeniu ochronnym. Wszystkie dostępne znaki posiadają odpowiednie certyfikaty ISO oraz spełniają normy BHP, w prosty i łatwy sposób przekazując najważniejsze informacje. W sprzedaży dostępne są również znaki bezpieczeństwa dotyczące substancji wybuchowych, gorących, o skompresowanym gazie oraz substancjach toksycznych.

Znaki przeciwpożarowe

Na szczególną uwagę zasługują znaki bezpieczeństwa dotyczące stosowania ochrony przeciwpożarowej. To specjalne nalepki do umieszczania na drzwiach czy ścianach oraz większe tabliczki, które dzięki swoim wymiarom są widoczne już z daleka. Posiadamy podstawowe znaki bezpieczeństwa obejmujące środki przeciwpożarowe takie jak gaśnica, wąż czy drabina pożarnicza. Znaki ochrony obejmują też poliestrowe czerwone piktogramy wskazujące na telefon alarmowy. Naklejki mają tradycyjne wymiary 10x10 centymetrów, co poprawia ich widoczność. Dzięki zastosowanym barwom znaki przeciwpożarowe łatwo dostrzec już z daleka, a ewakuacja jest o wiele prostsza i bezpieczniejsza. Warto pamiętać, że znaki ppoż muszą być obowiązkowo stosowane nie tylko w budynkach użyteczności publicznej, ale również w firmach, fabrykach, magazynach, restauracjach, sklepach, hotelach itp. Słowem - tam, gdzie jest duże skupisko ludzi, pracowników, klientów znaki ewakuacyjne i przeciwpożarowe są wymagane przepisami prawa. Właściwe oznaczenia BHP, w tym znaki niebezpieczeństwa oraz specjalne znaki pozarowe są jednym z warunków dopuszczenia budynku do użytkowania. Dodatkowo niektórzy przedsiębiorcy stosują własne wewnętrzne znaki nakazu BHP obejmujące specjalne naklejki BHP takie jak palenie wzbronione, gorąca powierzchnia, gazy pod ciśnieniem itp.

Oznakowania informacyjne

Dostępne w widocznych czerwonych i zielonych kolorach wybrane znaki ewakuacyjne i informacyjne przekazują komunikaty wizualne nie tylko o miejscu położenia alarmu przeciwpożarowego, gaśnicy, drabinie strażackiej, telefonu. Dostępne są też różnorodne piktogramy do pracy oraz znaki bezpieczeństwa ostrzegawcze na wypadek innego niebezpieczeństwa, w tym techniczne środki nakazu, zakaz ruchu pieszych, znaki ochrony przeciwpożarowej albo znaki bezpieczeństwa i sposobu zachowania się podczas ewakuacji. Oznakowanie informacyjne może obejmować zarówno oznaczenie gaśnicy, jak i znak bezpieczeństwa "Uwaga, ślisko" oraz wskazujący na znajdujące się w pojemnikach albo skrzyniach substancje łatwopalne. Piktogramy znaków bezpieczeństwa, zakazu palenia, rozmawiania przez telefon, zakazu wstępu bez zezwolenia czy używania otwartego ognia dostępne są w modelach o dwóch średnicach: 10 i 20 centymetrów gwarantując jasny i bezpośredni przekaz nakazywany przez prawo. Posiadamy też znaki do ewakuacji schodami, znaki wykorzystywane w razie zagrożenia i informujące o miejscu oraz kierunku zbiórki w czasie ewakuacji, spełniające wszelkie narzucane normy dla znaków. Znaki bezpieczeństwa informacyjne, w tym piktogramy transportowe, znaki ochrony, drogi ewakuacyjnej oraz higieny i zasad pracy dostępne są w formie tablic gotowych do umieszczenia na ścianach budynków lub na stojakach oraz jako naklejane piktogramy. Można je również zamocować w specjalnych ochronnych tabliczkach magnetycznych dostępnych w naszej ofercie.

Znaki bezpieczeństwa w przestrzeniach publicznych

Miejscem szczególnie sprawdzanym pod kątem stosowania ochrony ppoż i właściwych znaków są budynki publiczne. Urzędy, szkoły, uczelnie, teatry, galerie handlowe, wielkopowierzchniowe sklepy i restauracje mają odgórny nakaz właściwego oznaczenia miejsca wyjścia ewakuacyjnego za pomocą jasnych i czytelnych znaków. Znaki i oznakowanie stosuje się w razie pożaru, ale też w przypadku innego zagrożenia, w tym alarmu bombowego, chemicznego czy groźny wybuchu niebezpiecznych materiałów. Znaki ewakuacyjne w szkole, w sklepach, restauracjach powinny być maksymalnie jednolite, dlatego w AJ Produkty oferujemy Państwu piktogramy ostrzegawcze i znaki BHP informacyjne, które można stosować w każdym z tych miejsc pracy. Posiadamy oznaczenia na wyjście ewakuacyjne, łatwopalne substancje czy dotyczące sprzętu gaśniczego na okoliczność pożaru. Etykiety należy naklejać w miejsca dobrze widoczne: gaśnica oznaczenie nie powinno być zakrywane żadnymi plakatami, wydrukami czy meblami albo innymi sprzętami. Znaki przeciwpożarowe i ewakuacyjne dostępne w naszej ofercie są dostosowane do europejskich norm, dlatego wszelkie oznaczenia ppoż, higieny pracy i każdy związany z nimi znak ewakuacji ma charakter w pełni uniwersalny i jest łatwy do zrozumienia dla odbiorcy. W ofercie są też podstawowe znaki bezpieczeństwa ze strzałkami, które wskazują na kierunek przemieszczania się ludzi w razie opuszczania budynku.