Sorbenty

Sorbenty są wyposażeniem niezbędnym w wielu zakładach pracy. Awarie i wycieki materiałów niebezpiecznych zdarzają się przecież podczas procesu produkcji i transportu płynnych chemikaliów, olejów czy substancji ropopochodnych. Dotyczą więc zakładów przetwórczych i produkcyjnych, rafinerii, miejsc składowania towarów czy stacji benzynowych. Wówczas pomocą służy sorbent. Czym dokładnie są i jak działają sorbenty? Sorbenty to ciała stałe - różnego typu materiały porowate, które wykorzystywane są do zbierania, zatrzymywania i pochłaniania niebezpiecznych substancji, przede wszystkim różnego rodzaju cieczy, takich jak woda, oleje, substancje ropopochodne, płyny przemysłowe, kwasy czy zasady. Wykonane są z rozdrobnionych tworzyw naturalnych lub sztucznych posiadających duże właściwości sorpcyjne. Sorbenty przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego przez pochłanianie z powierzchni rozlanych substancji chemicznych i substancji ropopochodnych, w tym na stanowiskach pracy. Sorbenty wewnątrz pomieszczeń służą do zabezpieczania szlaków komunikacyjnych. Dzięki temu przyczyniają się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w miejscach pracy, gdzie wycieki lub rozlewy dość często mają miejsce, a więc także do ochrony zdrowia i życia ludzi. Na wypadek potencjalnych wycieków lub rozlewów w takich miejscach przechowuje się zestawy sorbentów w pojemnikach, gotowe do natychmiastowego użycia.

Sorbenty określonego kształtu i rozmiaru dobiera się do specyfiki rozlewu. Ze względu na kształt wyróżnia się następujące rodzaje sorbentów: arkusze przeznaczone do rozłożenia pod urządzeniami i maszynami w celach profilaktycznych, sorbenty w formie bariery - stosowane tam, gdzie doszło do wycieku oleistych cieczy do wody, w formie poduszki - stosowane w przypadku dużych wycieków z maszyn, gdy płyn kapie bez przerwy, w formie rolki albo węża - do oczyszczania dużej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami przepisów dotyczących ochrony środowiska sorbenty wykorzystywane są w zakładach produkcyjnych, w magazynach, na stacjach benzynowych, na stacjach przeładunkowych i w innych miejscach, w których składowane są substancje niebezpieczne. Co niezwykle istotne, sorbenty są niepalne, dlatego mogą być bez ryzyka przechowywane i używane w miejscach zagrożonych wybuchem albo pożarem. Sorbenty stanowią również wyposażenie obowiązkowe podczas transportu drogowego towarów niebezpiecznych. Wymogi te określa umowa ADR, która zawiera przepisy dla transportu dotyczące opakowań, zabezpieczeń ładunków i oznakowania substancji niebezpiecznych. Sorbenty stosuje się, aby zapobiegać wyciekom substancji szkodliwych dla człowieka i dla środowiska naturalnego. Sorbenty mają ograniczać ryzyko przedostania się płynnych zanieczyszczeń do gleby i do wody. Trzeba też pamiętać, że dostępne na rynku sorbenty nie zneutralizują całkowicie wchłoniętych substancji szkodliwych dla środowiska. W związku z tym muszą być traktowane jako odpady niebezpieczne. Materiały niebezpieczne nie mogą być wyrzucane do zmieszanych odpadów komunalnych.

Rodzaje sorbentów

Sorbenty stanowią jeden z podstawowych środków zapobiegania wyciekom i skażeniu niebezpiecznymi substancjami ciekłymi. Na rynku sorbentów dostępne są preparaty w każdej postaci. Ze względu na pochodzenie sorbenty dzielą się na organiczne sorbenty naturalne (odpady drewniane, takie jak trociny, kora, siano, liście), organiczne sorbenty syntetyczne (na przykład pianki poliuretanowe, włókna nylonowe), nieorganiczne - sorbenty mineralne (jak wełna mineralna, wełna szklana czy pumeks w postaci granulek) oraz sorbenty chemiczne - opracowane w laboratoriach gotowe granulaty - ich przeznaczeniem jest absorpcja konkretnych ciekłych materiałów niebezpiecznych, na przykład cieczy ropopochodnych, olejów, smarów, płynów przemysłowych czy rozpuszczalników. Neutralizują także substancje nieznanego pochodzenia. Ze względu na przeznaczenie sorbenty dzielimy na olejowe, chemiczne, hydrofobowe czy uniwersalne. Sorbenty uniwersalne cechuje szeroka gama zastosowań, bez ryzyka wystąpienia niepożądanych reakcji chemicznych. Sorbenty uniwersalne mają zastosowanie w przypadku rozlania wody, nieagresywnych chemikaliów, oleju czy paliwa. Sorbenty hydrofobowe charakteryzują się tym, że nie wchłaniają wody. Z tego powodu, że nie chłoną wody są często stosowane w środowiskach wodnych. Sorbenty hydrofobowe usuną z powierzchni zbiorników wodnych oleje i produkty ropopochodne.

Różne rodzaje sorbentów mają odmienne cechy użytkowe, w tym różną zdolność wchłaniania. Chłonność sorbentu to stosunek masy wchłoniętej substancji, czyli sorbatu, do masy luźnego sorbentu. Tak więc im wyższa chłonność sorbentu, tym mniej potrzeba go do usunięcia zanieczyszczenia i tym mniej pozostaje odpadu do sprzątania. Zakup droższego, ale bardziej chłonnego sorbentu przekłada się w efekcie na obniżenie realnego kosztu usuwania rozlewu. Sorbenty z tworzywa sztucznego, takie jak waty i włókniny wielowarstwowe, osiągają chłonność do 1000% wagi. Sorbenty sypkie mają chłonność do 250% swojej wagi, co stanowi stosunkowo niską wartość. Polecane są do użytku na powierzchniach twardych, na przykład na betonie lub na asfalcie, ponieważ docierają nawet do najmniejszych szczelin. Wadą jest jednak to, że sorbenty w postaci sypkiej pozostawiają sporą ilość odpadów wymagających usunięcia. Jednak dzięki łatwości stosowania sorbenty sypkie są często wykorzystywane zarówno przez specjalistyczne służby sprzątające i straż pożarną, jak też przez pracowników na stacjach benzynowych czy w warsztatach samochodowych. Sorbenty sypkie są obecnie zastępowane innymi, bardziej rozwiniętymi technologicznie rozwiązaniami, ponieważ nie nadają się do usuwania wycieków agresywnych, substancji niebezpiecznych, w tym substancji ropopochodnych, glikoli, kwasów, zasad i innych szkodliwych chemikaliów. Do takich szkodliwych substancji stosuje się na przykład sorbenty tekstylne, takie jak maty o wysokiej chłonności, ze specjalną powłoką zapobiegającą dostaniu się wchłanianej substancji do podłoża. W celu ograniczenia zanieczyszczonej powierzchni dobrze jest zastosować także rękawy z włókniny sorpcyjnej. Rękawy sorpcyjne zapobiegną poszerzaniu obszaru wycieków.

W chwili obecnej, wraz z rosnącą świadomością ekologiczną, stosowanie sorbentów stało się powszechną praktyką w zakładach produkcyjnych, w magazynach, na stacjach benzynowych i w wielu innych miejscach. Sorbenty są wydajnym rozwiązaniem pomagającym utrzymać porządek i zapewnić bezpieczeństwo w miejscu pracy. Zawsze warto raczej zapobiegać zanieczyszczeniom niż je usuwać, jednak zaopatrzenie w sorbenty to obowiązek odpowiedzialnego pracodawcy. Firma AJ Produkty oferuje różne rodzaje sorbentów o doskonałej chłonności. Zestaw dostarczany jest w cylindrycznym pojemniku zamykanym na klips. Zawiera oprócz mat, rękawów i uszczelniaczy także taśmę ostrzegawczą oraz wiązane worki na substancje niebezpieczne. Oferujemy także sprzęty i akcesoria mające wpływ na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscu pracy, takie jak znaczniki podłogowe, znaki informacyjne i ostrzegawcze, osłony krawędzi oraz bariery ochronne. Zaopatrzysz się u nas także w różne modele funkcjonalnych i trwałych pojemników na odpady, do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz budynku. Decydując się na świadomą właściwą segregację odpadów przyczyniamy się do ochrony środowiska. W przypadku pytań dotyczących charakterystyki naszych produktów skontaktuj się na czacie z naszymi konsultantami. Postaramy się dobrać produkty dopasowane do potrzeb każdego klienta.