0
Przejdź do koszyka
Netto (Zmień)
Suma
Cena/szt.
Ilość
Produkt
Twój koszyk jest pusty
Ceny bez VAT
0,-
Przejdź do koszyka
Edytuj

Kiedy zdarzają się wypadki, czyli pierwsza pomoc w miejscu pracy

Pierwsza pomoc
Artykuł


Świadomość niebezpieczeństwa oraz opracowanie procedur postępowania mają na celu przygotować pracowników na różne zdarzenia, jednak to wyposażenie ma kluczowe znaczenie w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.

Pierwszym krokiem do zrozumienia zagrożeń w miejscu pracy jest analiza ryzyka poprzez poświęcenie kilku chwil i rozejrzenie się dookoła swojego stanowiska.
Zagrożenie jest ściśle uwarunkowane przez najbliższe otoczenie i profil wykonywanej pracy. W pobliżu maszyn pojawiają się obrażenia cięte, kłute czy zgniecenia. Natomiast na stanowiskach, gdzie praca wymaga użycia odczynników chemicznych pojawiają się oparzenia i urazy oczu.

Upewnij się, że zarówno zagrożenia jak i incydenty są udokumentowane, tak by już nigdy się nie powtórzyły.

Dopasuj i uzupełnij apteczkę pierwszej pomocy

Każde miejsce pracy powinno posiadać odpowiednie i uzupełnione wyposażenie do udzielenia pierwszej pomocy. Powinno ono być dopasowane do ryzyka w miejscu pracy, liczby pracowników, dobrze oznakowane oraz łatwo dostępne.

Stanowisko pierwszej pomocy powinno być wyposażone w żele na oparzenia, bandaże, czyściki do ran, płyny do przemywania oczu oraz automatyczny zewnętrzny defibrylator.
Naścienne apteczki pierwszej pomocy to optymalne rozwiązanie szybkiego dostępu.
Wyznacz osobę do cyklicznego nadzoru nad sprzętem pierwszej pomocy, sprawdzania sprawności i uzupełniania w razie potrzeby o brakujące elementy. Pamiętaj, że sprzęt do udzielania pierwszej pomocy może być rozszerzony o dodatkowe elementy, jeżeli warunki pracy sprzyjają specyficznym urazom.

Szczególną uwagę należy zwracać na datę ważności apteczki.

Oznacz w czytelny i przejrzysty sposób położenie środków pierwszej pomocy, instrukcje posługiwania się nimi oraz  numery alarmowe. Jest niezwykle ważne, by mieć łatwy dostęp do nich kiedy pojawi się taka potrzeba.

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy

Wszyscy pracownicy, a także konsultanci czy studenci powinni przejść szkolenie z ryzyka, jakie niesie stanowisko pracy oraz metod udzielania pierwszej pomocy. 

- Najczęstszym problemem jest brak wiedzy o tym jak powinno się reagować w danej sytuacji. Z odpowiednią edukacją i wiedzą poczujemy się bezpieczniej i będziemy przygotowani do reagowania na zaistniały wypadek. – tłumaczy Gunilla Reuterberg, instruktor pierwszej pomocy w Czerwonym Krzyżu.
Gunilla rekomenduje odświeżanie umiejętności pierwszej pomocy przynajmniej raz na dwa lata.
- Im więcej osób jest świadomych procedur pierwszej pomocy, tym lepiej. To bardzo ważne, by wykonywać ćwiczenia praktyczne często i odświeżać wiedzę. Jest to najtańszy wariant ubezpieczenia zdrowotnego. – podsumowuje Gunilla