Raport Magazynowy 2022: Dobre środowisko pracy wiąże się ze zwiększoną rentownością

Raport Magazynowy 2022: Dobre środowisko pracy wiąże się ze zwiększoną rentownością

Co według menedżerów logistyki jest ważne w magazynie? Ile naprawdę wiedzą oni o fizycznym środowisku pracy? I jakich zmian możemy spodziewać się w przyszłości?

Wspólnie z Kantar Sifo przeprowadziliśmy wywiady z 400 kierownikami magazynów i logistyki w Danii, Norwegii, Finlandii i Szwecji. Ankieta dotyczy fizycznego środowiska pracy i zwraca uwagę na szereg interesujących statystyk oraz ważnych spostrzeżeń. Teraz także Ty możesz poznań treść raportu!

Podsumowanie wyników:

  • Większość kierowników magazynów nie ma wystarczającej wiedzy o fizycznym środowisku pracy.
  • Ponad połowa respondentów nie miała żadnego szkolenia w tym zakresie.
  • Istnieje duże pole do usprawnień oraz poprawy wyposażenia magazynów.
  • Przyszłość wygląda obiecująco.

Śledzenie rozwoju środowiska pracy

Dobre środowisko pracy jest ważne z wielu powodów. Pomaga zapobiegać wypadkom i chorobom zawodowym, a także zapewnia utrzymanie wysokiego poziomu produktywności. Ponieważ w pracy spędzamy dużą część życia, ważne jest, abyśmy czerpali przyjemność z tego, co robimy i mieli odpowiednie warunki, aby wykonywać zadania bezpiecznie i jak najskuteczniej.


W procesie tworzenia pozytywnego środowiska istotne jest skupienie się na tym, co sprawia, że ludzie czują się dobrze w pracy. Dlatego w AJ Produkty przeprowadziliśmy ankietę badającą, jak menedżerowie logistyki w krajach skandynawskich postrzegają fizyczne środowisko pracy i jakie działania podejmują w tym obszarze. Naszym celem było lepsze zrozumienie i pogłębienie wiedzy na temat fizycznego środowiska pracy. W wyniku przeprowadzonej analizy, powstała też prognoza przyszłych wymagań, abyśmy mogli nadal dostarczać to, czego potrzebują nasi klienci.

RENTOWNOŚĆ
Dobre samopoczucie, lepsza praca

Rentowność jest ważnym czynnikiem dla wszystkich firm, ponieważ stwarza warunki potrzebne do długoterminowego, zrównoważonego wzrostu. Na dobrą rentowność składa się wiele czynników, w tym fizyczne środowisko pracy. Pracownicy, którzy czują się dobrze, lepiej pracują. A pracownicy, którym zapewniono odpowiednie warunki, wykonują swoją pracę bardziej wydajnie.

Czy kierownicy magazynów w krajach skandynawskich podzielają ten pogląd? Aż 93% z nich  widzi silny związek między rentownością a fizycznym środowiskiem pracy. Ponad połowa kierowników magazynów uważa, że środowisko pracy jest niezwykle ważne.

Jak ważne dla rentowności firmy jest fizyczne środowisko pracy?

Badanie pokazuje, że większość kierowników magazynów uważa, że dobre fizyczne środowisko pracy jest istotne dla rentowności ich firmy. 52% uważa, że środowisko pracy jest niezwykle ważne, a 41% twierdzi, że jest ono bardzo ważne.

WIEDZA
Kierownikom brakuje wiedzy o środowisku pracy

Chociaż większość respondentów uważa, że środowisko pracy jest istotne dla rentowności, wielu sądzi, że nie dysponuje wystarczającą wiedzą, jak stworzyć dobre fizyczne środowisko pracy. Tylko 22% menedżerów uważa, że wie dużo o tworzeniu dobrego fizycznego środowiska pracy. Raport pokazuje również, że im więcej pracowników ma firma, tym większą wiedzę ma dany menedżer. Wyraźnie widać też, że poziom wiedzy jest wyższy wśród osób, które odbyły szkolenia dotyczące fizycznego środowiska pracy, co świadczy o tym, że szkolenie w tym zakresie przynosi efekty.

Czterech na pięciu menedżerów uważa, że nie ma wystarczającej wiedzy o tym, jak stworzyć dobre fizyczne środowisko pracy.

Ponad połowa nie ma szkoleń

Choć z badania wynika, że szkolenia na temat fizycznego środowiska pracy przynoszą efekty, raport pokazuje, że tylko 46% kierowników magazynów i logistyki przeszło kurs dotyczący fizycznego środowiska pracy. Oznacza to, że ponad połowa z nich nie ma wystarczającego przeszkolenia w tym zakresie. Ponad połowa menedżerów, 56%, próbowała na własną rękę szukać informacji o fizycznym środowisku pracy i BHP w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Głównymi źródłami są wyszukiwarki internetowe, władze publiczne oraz polityka środowiskowa firmy.

ZAANGAŻOWANIE 

Więcej pracowników, częstsze rozmawy o fizycznym środowisku pracy

52% kierowników magazynów w zakładach przemysłowych co tydzień rozmawia o fizycznym  środowisku pracy ze swoimi współpracownikami lub kierownikami. Firmy zatrudniające więcej pracowników częściej poruszają ten temat, podobnie menedżerowie, którzy przeszli szkolenia, częściej mówią o fizycznym środowisku pracy. Nowi menedżerowie, czyli ci, którzy przepracowali maks. 5 lat na stanowisku kierowniczym, w większym stopniu koncentrują się na środowisku pracy niż ci z dłuższym stażem menedżerskim.

Dwie osoby siedzą na krzesłach biurowych przy biurkach i rozmawiają ze sobą

Jak często menedżerowie logistyki poruszają temat fizycznego środowiska pracy?

Powyższy graf pokazuje, jak często firmy o różnej liczbie pracowników rozmawiają na temat fizycznego środowiska pracy. Większość menedżerów co tydzień omawia ww. temat. Wyraźnie widać, że temat częściej poruszają menedżerowie, którzy odpowiadają za większą grupę pracowników oraz ci z krótszym stażem na stanowisku kierowniczym. Ponadto menedżerowie, którzy przeszli szkolenie, częściej rozmawiają o fizycznym środowisku pracy niż ci bez szkolenia.

SYTUACJA OBECNA
Dużo słów, mało działań

Jeżeli fizyczne środowisko pracy wpływa na rentowność, to pracownicy powinni mieć jak najlepsze warunki pracy. Czy tak właśnie jest? Badanie pokazało, że istnieje duży potencjał do usprawnień, które zwiększyłyby rentowność przedsiębiorstwa. Tylko kilka procent menedżerów uważa, że wyposażenie ich magazynu jest obecnie doskonałe.

Jak dobre jest wyposażenie Twojego miejsca pracy?

Niemal połowa kierowników magazynów uważa, że wyposażenie w ich firmie jest zaledwie dobre, co daje mało optymistyczny obraz stanu przemysłowych stanowisk pracy. Tylko 8% uważa, że ich wyposażenie jest doskonałe, co oznacza, że istnieje duże pole do usprawnień w wielu firmach.


Obszary o największym potencjale rozwoju

Badanie zidentyfikowało szerokie pole do usprawnień, które mogą prowadzić do wzrostu wydajności. Za obszary z najlepszymi rozwiązaniami postrzegane są obecnie sprzęt BHP, gospodarka odpadami i urządzenia do podnoszenia, a największy potencjał rozwojowy mają systemy redukcji hałasu, maty i systemy magazynowania.

Podsumowanie AJ Produkty

Menedżerowie rozumieją, że środowisko pracy i rentowność idą w parze. Aż 93% z nich uważa, że fizyczne środowisko pracy jest bardzo ważne. Mimo tego rozeznania respondenci mają zbyt małą wiedzę na temat środowiska pracy. Z badania wynika również, że ponad połowa menedżerów porusza ten temat co tydzień, ale większości z nich brakuje odpowiednich szkoleń.

Raport magazynowy pokazuje, że istniejące środowiska pracy nie są zaprojektowane tak, aby zapewnić warunki umożliwiające załodze efektywną pracę. Kierownicy magazynów uważają, że najgorzej wygląda sytuacja w zakresie redukcji hałasu, mat roboczych i systemów składowania, podczas gdy najlepsze rozwiązania są dostępne w obszarach BHP, gospodarki odpadami i urządzeń do podnoszenia. Innymi słowy, istnieje obecnie znaczny potencjał dla rozwoju fizycznego środowiska pracy.

  • Środowisko pracy i rentowność idą w parze.
  • Mimo to kierownicy magazynów nie mają wystarczającej wiedzy o tworzeniu dobrego środowiska pracy.
  • Ponad połowa menedżerów co tydzień rozmawia o fizycznym środowisku pracy.
  • Większość respondentów nie odbyła żadnego szkolenia w tym zakresie.
  • Aranżacja większości istniejących środowisk pracy jest daleka od ideału
  • Największy potencjał rozwoju istnieje w obszarach takich jak redukcja hałasu, maty robocze i systemy magazynowania.

Ułatwiamy życie w pracy

W AJ Produkty mamy różnorodne produkty, które pomagają wprowadzić ulepszenia w środowisku pracy. Wiemy, że hałas może powodować bóle głowy i gorszą wydajność. Wiemy, że złej jakości sprzęt i wyposażenie może prowadzić do rozwoju chorób zawodowych oraz zwolnień lekarskich. Wiemy, że bałagan i nieodpowiednie rozwiązania w zakresie przechowywania przyczyniają się do stresu i obniżają produktywność. Dlatego opracowujemy produkty i narzędzia, które przynoszą realną różnicę i ułatwiają pracę.

PRZYSZŁOŚĆ
Bezpieczeństwo maszyn to priorytet

Ponad 60% menedżerów uważa, że fizyczne miejsca pracy będą się rozwijać w przyszłości oraz że bezpieczeństwo maszyn, ergonomia i sprzęt do podnoszenia to obszary najbardziej wymagające poprawy. Bezpieczeństwo maszyn znajduje się na szczycie listy, a 46% menedżerów twierdzi, że w ciągu najbliższych pięciu lat pilnie potrzebne są zmiany w tej materii. Ergonomia, załadunek i podnoszenie ciężkich przedmiotów plasują się tuż za czołówką. To niezwykle ważne czynniki w tworzeniu otoczenia, w którym pracownicy dobrze się czują i mogą skutecznie wykonywać swoją pracę. Podnoszenie ciężarów pojawiło się wcześniej jako obszar, w którym obecnie dostępne są dobre rozwiązania. Oznacza to, że niektóre firmy mają skuteczne rozwiązania, inne nie, a część przedsiębiorstw dysponuje niezłymi praktykami, które będą rozwijane w przyszłości.

Przyszłość jest obiecująca

Z raportu wynika, że większość menedżerów pozytywnie patrzy w przyszłość. Zdecydowana większość uważa, że środowisko pracy zmieni się na lepsze. W AJ Produkty wyposażamy firmy od ponad 45 lat. W ofercie mamy ponad 15 000 produktów dla biur, szkół, magazynów i fabryk. Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy w wyposażeniu firmy.

Nowe artykuły prosto do Twojej skrzynki!

Kilka razy w miesiącu wysyłamy nasz newsletter z wartościowymi artykułami, przewodnikami po produktach, inspirującymi aranżacjami wnętrz oraz aktualnymi promocjami. Zapisz się już dziś!
Zapisz się tutaj!
Proszę czekać...
Klikając "Zapisz", potwierdzasz, że zapoznałeś się z polityką prywatności.