• Szybka dostawa
  • Własna produkcja
  • 3 lata gwarancji
0
Przejdź do koszyka
Netto (Zmień)
Suma
Cena/szt.
Ilość
Produkt
Twój koszyk jest pusty
Ceny bez VAT
0,-
Przejdź do koszyka
Edytuj
Doradztwo projektowe

Termin i koszt dostawy

Standardowy czas dostawy do Klienta produktów ze stanów magazynowych to ok. 5-10 dni roboczych liczonych od przyjęcia i potwierdzenia realizacji zamówienia. Dostawy realizujemy w dni robocze między 7:00 a 16:00 i wyłącznie na adresy pocztowe (nie dostarczamy na adresy skrzynek pocztowych). Dostawy realizuje firma spedycyjna DB Schenker. Dostawy realizujemy według Incoterms 2010, na warunkach Delivery at Place (DAP).

 

Opłaty transportowe zależą od całkowitej wartości jednorazowego zamówienia. Koszt transportu doliczany jest jako suma opłat dodatkowych na dokumencie sprzedaży.

Przy zamówieniu na łączną kwotę powyżej 5 000,00 PLN netto koszt usługi transportowej po stronie AJ Produkty Sp. z o.o. Poniżej 5 000,00 PLN netto koszt dostawy wynosi 9% wartości zamówienia przy czym nie mniej niż 40zł netto.

 

W przypadku ograniczeń logistycznych wynikających z lokalizacji adresu dostawy koszty dodatkowe będą poniesione przez Zamawiającego.
Przez ograniczenia logistyczne  rozumie się:
- ograniczenia w tonażu
- ograniczenia w wysokości i szerokości pojazdu ( np. wysokość bramy wjazdowej)
- strefy wyłączone z ruchu kołowego
- ograniczenia wynikające z przepisów lokalnych.
 

 

Opóźnienia w dostawie z przyczyn dotyczących kupującego

Jeśli AJ Produkty nie będą w stanie dostarczyć towaru z powodów dotyczących Odbiorcy, Kupującego, zamówienie zostanie odesłane do firmy transportowej. Firma transportowa skontaktuje się z Klientem  Kupującym w celu ustalenia nowej daty dostawy. W takim przypadku, opłata transportowa zostanie naliczona ponownie.

W przypadku, gdy zamówienie nie zostanie dostarczone w ciągu 3 dni od pierwszej próby doręczenia, doliczony zostanie koszt przechowania towaru na terminalu w wysokości 50 PLN netto za każdy dzień do dnia doręczenia. Po upływie 5 dni, towar zostanie zwrócony do AJ Produkty.

 

W przypadku anulowania zamówienia  w trakcie dostawy z przyczyn leżących po stronie Kupującego firma AJ Produkty zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowych opłat transpotowych. 

 

 

Przed dostawą należy:

  • Upewnić się, że osoba uprawniona do odbioru towaru znajduje się pod adresem wskazanym jako adres dostawy
  • Powiadomić AJ Produkty, jeśli pod wskazanym adresem istnieją jakiekolwiek szczególne ograniczenia w ruchu pojazdów, fizyczne bariery lub inne problemy z dojazdem/dotarciem na miejsce
  • W przypadku większych przesyłek, konieczny może się okazać dostęp do wózka lub rampy podczas rozładunku. Prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta w celu ustalenia urządzeń niezbędnych do rozładunku
  • Rozważyć zamówienie usługi wniesienia towaru za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta, aby zminimalizować ewentualne ryzyko uszkodzenia i niedogodności związane z samodzielnym wnoszeniem przesyłek.

 


Dostawa
Kiedy zamówiony towar opuści magazyn centralny/siedzibę producenta, otrzymacie Państwo informację o dostawie towaru na adres e-mail. Zawiera ona numer listu przewozowego i link do strony firmy spedycyjnej, gdzie można śledzić przesyłkę.

 


 
Palety/przesyłki wielkogabarytowe

Dostawy są realizowane na adres zarejestrowany przy zamówieniu na warunkach DAP, w dni robocze (pon.-pt.) w godzinach 7:00-16:00. Firma transportowa nie ma obowiązku powiadamiania Odbiorcy o dostawie*. Jeśli osoba odpowiedzialna za odbiór towaru nie znajduje się pod wskazanym adresem, firma Schenker ponawia próbę doręczenia po uprzednim telefonicznym ustaleniu nowego terminu z Klientem. W takim przypadku opłata transportowa zostaje naliczona ponownie.

 *Patrz Usługi dodatkowe – Telefoniczne powiadomienie o dostawieOpóźnienie w dostawie
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw związanych z opóźnieniem w dostawie, nie wynikających z winy sprzedającego. W przypadku,, gdy terminy dostawy poszczególnych składowych zamówienia różnią się, zastrzegamy prawo dostawy częściowej zamówienia. Dostawy częściowe nie skutkują dodatkowymi kosztami po stronie Klienta.Szkody transportowe i błędna wysyłka towaru
Prosimy, aby w obecności kuriera sprawdzić przesyłkę, czy nie ma uszkodzeń zewnętrznych, np.: zerwanej folii, uszkodzonych rogów, naderwanej tektury. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń opakowań w momencie odbioru towaru klient jest zobowiązany do adnotacji na liście przewozowym. Należy zachować oraz sfotografować etykietę adresową oraz palety i pudła, w które spakowano towar.

Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki i w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do ewentualnych uszkodzeń towaru jest zobowiązany do adnotacji tego faktu na liście przewozowym i spisania protokołu szkodowego z kurierem dostarczającym towar.

Konieczność spisania protokołu wynika z prawa przewozowego:             
Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.

W przypadku otrzymania towaru innego niż zamówiony, lub gdy zamówienie jest niekompletne, należy zgłosić ten fakt do Działu Obsługi Klienta. Towar zgodny z zamówieniem zostanie wysłany niezwłocznie, opłata transportowa nie zostanie naliczona.

 

Force Majeure (Siła wyższa)

Firma AJ Produkty nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i opóźnienia z powodu uchwalenia praw/przepisów, działań rządu, mobilizacji, wojny, ograniczeń walutowych, przemian ustrojowych, awarii systemów informatycznych, błędów lub ograniczeń po stronie dostawców, strajków, lokautów, bojkotów, blokad lub innych podobnych okoliczności uniemożliwiających lub utrudniających działanie firmy w takim stopniu, że może kontynuować działalność wyłącznie przy niewspółmiernym nakładzie środków finansowych.